Cydlynydd Prosiect Selkie

Trosolwg

Cyfle cyffrous i rheoli'r agweddau gweithredol ar y prosiect Selkie. Yn cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i gyfathrebiadau, rheolaeth rhaglen ac adrodd.

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £23 - 26k

Dyddiad Cau: 23/08/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: graham@mentermon.com

Ffôn: 01248 725 712

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheoli: Cefnogi nodau ac amcanion y prosiect Selkie yn unol â systemau a gweithdrefnau'r cwmni a rheoli perfformiad er mwyn sicrhau y cyflwynir y prosiect o fewn yr amserlenni cytunedig a chyfrannu at nodau ac amcanion ehangach Menter Môn.

Rheoli a monitro'r rhaglen: Gweithio gyda'r tîm Morlais i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflwyno yn unol â phrosesau a gweithdrefnau, a'u cyflawni yn erbyn amcanion a gytunwyd arnynt ymlaen llaw yn nodau prosiect Selkie e.e. 150 o fentrau ynghlwm.

Cyflawni'r prosiect: Cymryd cyfrifoldeb cyffredinol dros y prosiect, gan fonitro gwerth am arian a sicrhau bod y cynllun yn cael ei gyflawni ar amser, i ansawdd dda ac y cyflawnir trosglwyddiadau gyda'r holl wybodaeth sydd ei hangen yn cael ei chyflenwi i gleientiaid, rhanddeiliaid a chyllidwyr.

Datblygu prosiectau: Adnabod cyfleoedd i wella a chyfrannu at nodau cynyddol y prosiect a hefyd y dulliau adrodd a darparu.

Llywodraethu corfforaethol: Chwarae rôl ymarferol fel cydlynydd er mwyn datblygu cyfeiriad strategol y prosiect, gan ymglymu'r strategaethau cyfathrebu hanfodol gyda rhanddeiliaid. Adrodd y cynnydd i dîm rheoli'r prosiect

Cynrychioli'r cwmni: Mabwysiadu dull gweithredu rhagweithiol i ddatblygu perthnasoedd â rhanddeiliaid allanol er mwyn hyrwyddo'r cwmni a datblygu ei enw da yn lleol a rhyngwladol. Mynychu cynadleddau i hyrwyddo a lledaenu gwybodaeth y prosiect e.e. datblygu deunyddiau (stondinau, deunyddiau hyrwyddo)

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth Cefndirol - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)