Cydlynydd Rhaglen

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda sgiliau rhagorol ym maes cyfathrebu a threfnu digwyddiadau i fod yn rhan o'n tîm back. Bydd angen talu sylw at fanylder ac allu delio gyda nifer o dasgau amrywiol.

Cyflogwr: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Cyflog: £28,000 pro rata

Dyddiad Cau: 25/07/2021 (2 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

O gartref Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rachel Wolfendale

Ffôn: 07761 498939

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Math o Gontract: 4.5 blynedd (54 mis) contract tymor penodol (Medi 2021 – Chwefror 2026)

Oriau: 30-37 awr yr wythnos yn amodol ar drafodaethau gyda’r ymgeisydd llwyddiannus, patrymau gwaith hyblyg

Cyflog: £28,000 y flwyddyn pro rata

Gwyliau blynyddol: 25 diwrnod y flwyddyn pro rata, ynghyd ag 8 o Wyliau Banc statudol

Lleoliad: gweithio o gartref

Yn atebol i: Rheolwr Rhaglen

Cyfnod prawf: 3 mis

Pensiwn: pensiwn cyfrannol o 5%

Y gallu i siarad Cymraeg: dymunol (fel arall, yn fodlon dysgu Cymraeg fel rhan o’r rôl: hanfodol)
Gellir ystyried rhannu’r swydd. Darperir gliniadur a ffôn symudol gan y Cwmni, ar gyfer hyd y contract. Bydd angen teithio ar draws Cymru i raddau, gan ystyried cyfyngiadau Covid-19 (telir costau teithio / graddfa fesul milltir).

Dyddiad cau: 23:59 Nos Sul 25ain Gorffennaf 2021

Cynhelir cyfweliadau dros Zoom: Dydd Llun 2il Awst, Dydd Mawrth 3ydd Awst, Dydd Mercher 4ydd Awst 2021

Dyddiad cychwyn arfaethedig: 6ed Medi 2021

Cyllidir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Recriwtio - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Recruitment Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)