Cydlynydd Tîm Rhagoriaith: Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Trosolwg

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle cyffrous i unigolyn ymuno â Rhagoriaith, sef Canolfan newydd sbon oddi fewn i’r Brifysgol, fydd yn dylanwadu’n uniongyrchol ar y ffordd y mae’r Brifysgol yn cynllunio...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £30,395 - £34,189 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/10/2018 (246 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Campws Caerfyrddin ac Abertawe

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01267 676842

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 00867
Cydlynydd Tîm Rhagoriaith: Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llawn Amser, Parhaol
Cyflog: £30,395 - £34,189 y flwyddyn

Caerfyrddin ac Abertawe

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle cyffrous i unigolyn ymuno â Rhagoriaith, sef Canolfan newydd sbon oddi fewn i’r Brifysgol, fydd yn dylanwadu’n uniongyrchol ar y ffordd y mae’r Brifysgol yn cynllunio ac yn darparu’i gwasanaethau Cymraeg i’r dyfodol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar y gwaith o gydlynu prosiectau, delio gyda chleientiaid ac adrodd yn ariannol, er mwyn galluogi’r Ganolfan i reoli a chyflawni ei phrif ddyletswyddau o ddydd i ddydd, sef:

• y cyrsiau sy’n rhan o’r Cynllun Sabothol a ariennir gan Lywodraeth Cymru
• yr hyfforddiant iaith a gynigir i staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol
• yr hyfforddiant iaith a ddarperir yn fasnachol i gyrff allanol
• y prosiectau iaith niferus sy’n cael eu cwblhau gan y Ganolfan
• y gwaith statudol o reoleiddio gofynion Safonau iaith Gymraeg y Brifysgol

Bydd y Cydlynydd yn gyfrifol am reoli meysydd gwaith allweddol y Ganolfan, gan gynnwys: a) cydlynu prosiectau, b) delio gyda chleientiaid, c) cydlynu’r swyddfa ac ch) adrodd ar brosiectau Bydd y dyletswyddau yn cynnwys delio’n uniongyrchol, ar ran y Brifysgol, â swyddogion sy’n rheoli grantiau’r Ganolfan yn Llywodraeth Cymru ac mewn cyrff cenedlaethol/proffil uchel eraill megis y Comisiynydd Iaith, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ERW, Comisiynydd Plant Cymru, a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle i unigolyn gymryd y cyfrifoldeb dros gynllunio a gosod gweithdrefnau craidd yn eu lle er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol a llyfn i ddyletswyddau’r Ganolfan.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 14 Hydref 2018, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol drwy ddefnyddio’r ddolen wefan uchod neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*