Cydlynydd Tai Cymunedol (De Gwynedd)

Trosolwg

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cyflog: £24,117 - £26,571 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 13/06/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Uned A6 ac A7 Parc Busnes Penamser Porthmadog, Gwynedd, Cymru LL49 9GB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel Cydlynydd Tai Cymunedol, prif bwrpas y swydd fydd i gydlynu gwasanaethau Gwasanaeth Bro ac adnoddau cysylltiol yn effeithiol gan sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn llwyddiannus i gwsmeriaid mewnol ac allanol, partneriaid a rhan ddeiliaid.

Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma fod hefo safon dda o addysg hyd at lefel A neu gyfatebol. Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*