Cydlynydd Tai Fforddiadwy

Trosolwg

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra

Cyflog: £26,571 – £29,449 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/05/2020 (2 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Yn y rôl yma, fe fyddwch yn darparu gwasanaeth rhentu, gwerthu a pherchnogi tai fforddiadwy i gynnwys gosod a rheoli eiddo rhent canolradd, rhentu i brynu, perchnogaeth ar y cyd ac eiddo rhenti’r farchnad er mwyn sicrhau bod eiddo i gyd yn cael eu meddiannu a bod tenantiaethau yn rhai cynaliadwy.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad / Job description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais / Application form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)