Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (Data) - (tymor penodol 12 mis)

Trosolwg

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi dechrau ar gyfnod newydd cyffrous wrth chyflawni ein dull strategol o ymdrin â data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £34,555 - £38,813

Dyddiad Cau: 31/10/2021 (10 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd ac yn Llanelwy, ond ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi’n holl weithwyr i weithio gartref.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ffion Henderson-Jones

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn cynnig cyfle i ymuno â'n Tîm Ymchwil a Data fel Gydlynwyr Tystiolaeth ac Ymgysylltu. Byddwch chi’n:

gefnogi ymgysylltiad â phobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymruam ein prosiectau data.
cefnogi datblygiad a gweithrediad y map ffordd ar gyfer y strategaeth data gofal cymdeithasol yng Nghymru.
Mae'r rôl am dymor penodol o ddeuddeng mis gydag opsiwn i wneud yn barhaol pe bai cyllidebau yn y dyfodol yn caniatáu. Byddwn yn ystyried secondiadau gan sefydliadau eraill lle bo hynny'n briodol.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Llun, 22 Tachwedd 2021.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Reb Vincent-Newson, Rheolwr Ymchwil a Thystiolaeth trwy'r hysbyseb ar ein wefan.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*