Cyfarwyddwr Anweithredol/Ymddiriedolwr

Trosolwg

Ar gyfer cam nesaf ein taith yr ydym yn recriwtio nifer o Gyfarwyddwyr Anweithredol i ymuno â'n Bwrdd. Mae arnom angen unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol ym meysydd Ymgysylltiad Cymunedol...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Cyflog: Di-dâl

Dyddiad Cau: 18/09/2018 (308 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

National Theatre Wales 30 Arcêd y Castell Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfarwyddwr Anweithredol/Ymddiriedolwr

National Theatre Wales

Pro Bono

Caerdydd

Wedi'i sefydlu yn 2009, National Theatre Wales (NTW) yw cwmni theatr cenedlaethol Saesneg ei iaith y genedl. Ei weledigaeth yw creu profiadau anhygoel ar gyfer Cymru a'r byd. Yn falch o fod yn radical ei ddull, mae'r cwmni yn defnyddio lleoliadau cyfoethog ac amrywiol Cymru, sy'n amrywio o draethau i awyrendai, ac yn cydweithio gydag artistiaid, cwmnïau, cynulleidfaoedd a chymunedau i greu a darparu theatr rymus ac effeithiol Saesneg ei hiaith.

Hyd yma, mae National Theatre Wales wedi cyflwyno dros 50 o gynyrchiadau; mawr a bach a gydag lefelau ansawdd cyson uchel. Yn ystod ei flynyddoedd cyntaf, ymgysylltodd yn llwyddiannus â thua 360,000 o bobl trwy gynyrchiadau a 3,000 o ddigwyddiadau cyfranogiad gweithredol, yn ogystal â 1.6 miliwn pellach drwy ddarlledu digidol byw a theledu.

Gan adeiladu ar y ganmoliaeth feirniadol am ei waith safle-benodol, bydd ffocws y cwmni ar y themâu Lle a Phobl. Nodweddion allweddol ei flaenoriaethau strategol yw cynhyrchu digwyddiadau ar raddfa fawr i ysbrydoli lefelau uchel o gyfranogiad cymunedol a diddordeb gan gynulleidfaoedd ledled Cymru, meithrin a datblygu artistiaid fel ffordd o gyrraedd cynyrchiadau theatr newydd anhygoel, a gosod llwyfannau digidol wrth wraidd ei uchelgais i ddarparu theatr yr unfed ganrif ar hugain.

Ar gyfer cam nesaf ein taith yr ydym yn recriwtio nifer o Gyfarwyddwyr Anweithredol i ymuno â'n Bwrdd. Mae arnom angen unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol ym meysydd Ymgysylltiad Cymunedol a Chymdeithasol, Bywyd Busnes (Masnachol), Digidol a Darlledu, Theatr, Marchnata, Cyllid, Codi Arian a Chyfreithiol neu os ydych yn syml yn rhywun sy'n teimlo'n angerddol dros fynychu'r theatr. Yn y rôl hon byddech yn gweithio'n effeithiol gydag aelodau presennol ein Bwrdd, y Tîm Gweithredol ac amrywiol bartneriaid creadigol i'n helpu i wireddu ein gweledigaeth artistig ac adlewyrchu'r gorau o Gymru gartref a thramor.

Fel aelod o'r Bwrdd byddwch yn cyfrannu at lywodraethu'r sefydliad yn dda a'i ddefnydd o arian cyhoeddus, ac yn gweithredu mewn rôl lysgenhadol.

Os credwch mai chi yw'r person hwnnw, a'ch bod yn rhannu ein gwerthoedd, ein delfrydau a'n dyheadau, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:12 hanner dydd, ddydd Mawrth,18 Medi, 2018

Cyfweliadau: Hydref / Tachwedd 2018


Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Michelle Carwardine-Palmer, Rheolwr Gyfarwyddwr, NTW: e-bost-michellecpalmer@nationaltheatrewales.org, Symudol - 07711 370672

I wneud cais, anfonwch e-bost i michellecpalmer@nationaltheatrewales.org gan nodi Cais Ymddiriedolwr NTW yn y llinell pwnc, ac atodwch gopi o'ch CV a llythyr eglurhaol.

Caiff pob cais ei gydnabod.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)