Cyfarwyddwr Archwilio (Archwilio Perfformiad)

Trosolwg

Rydym am recriwtio i swydd Cyfarwyddwr Archwilio (Archwilio Perfformiad), sy'n bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio perfformiad, gan gynnwys astudiaethau, adolygiadau thematig a datblygu...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Cyflog: £76,000 - £79,000

Dyddiad Cau: 26/01/2022 (5 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Cyflog sylfaenol cystadleuol o £76,000 - £79,000 ar benodiad gyda chynnydd yn amodol ar berfformiad (y band cyflog uchaf yw £94,000)

Rydym am recriwtio i swydd Cyfarwyddwr Archwilio (Archwilio Perfformiad), sy'n bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio perfformiad, gan gynnwys astudiaethau, adolygiadau thematig a datblygu trefniadau priodol ar gyfer dulliau gwaith.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gyfrannu at y ddatblygiad a’r ddarpariaeth rhaglen waith ehangach y gwasanaethau archwilio. Fodd bynnag hefyd, bydd ganddynt gyfrifoldeb arweiniol dros un o dri tîmau archwilio perfformiad ac am weithgareddau datblygu ac ymgysylltu yn unrhyw sector (llywodraeth leol, cymunedau, tai ac addysg).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Ionawr 2022 am hanner nos. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Ann-Marie Harkin am sgwrs gyfrinachol ar 02920 320500. Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi cynnig siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*