Cyfarwyddwr Artistig

Trosolwg

Ai ti yw Cyfarwyddwr Artistig nesaf Theatr Genedlaethol Cymru? Ry’n ni’n chwilio am arweinydd creadigol sydd â gweledigaeth uchelgeisiol ac arloesol, ar gyfer y cyfnod nesaf yn hanes y cwmni.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Cyflog: I'w weld yn y pecyn swydd

Dyddiad Cau: 10/12/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 13:00:00

Lleoliad

Y Llwyfan, Heol y Coleg, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Angharad Jones Leefe

Ffôn: 07903 842554

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Ai ti yw Cyfarwyddwr Artistig nesaf Theatr Genedlaethol Cymru?

Ry’n ni’n chwilio am arweinydd creadigol sydd â gweledigaeth uchelgeisiol ac arloesol, ar gyfer y cyfnod nesaf yn hanes y cwmni. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn gyfrifol am greu, cyfathrebu a chyflwyno strategaeth artistig uchelgeisiol ac arloesol sy’n ymestyn apêl ac enw da’r Cwmni yng Nghymru a thu hwnt, ac yn adeiladu ar bartneriaethau llwyddiannus ac effeithiol gyda’r rhanddeiliaid niferus sy’n rhan o lwyddiant y cwmni.

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn gweithio ar y cyd â Rheolwr Gyfarwyddwr y Theatr i arwain y Cwmni yn strategol a gweithredol.

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd a’r cwmni i’w gweld yn y pecyn recriwtio, sydd ar ein gwefan https://theatr.cymru/y-cwmni/swyddi-a-chyfleodd/cyfarwyddwr-artistig/

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*