Cyfarwyddwr Castell Aberteifi

Trosolwg

Ydych chi’n chwilio am gyfle newydd, cyffrous mewn rhan arbennig o Gymru? Os felly mae’n bosib mae hon yw’r swydd i chi! Yr ydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol a mentergar i arwain...

Cyflogwr: Castell Aberteifi

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 08/11/2019 (245 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Castell Aberteifi Aberteifi, Ceredigion, Cymru SA43 1JA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sandra Davies

Ffôn: 01239615131

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Ydych chi’n chwilio am gyfle newydd, cyffrous mewn rhan arbennig o Gymru? Os felly mae’n bosib mae hon yw’r swydd i chi! Yr ydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol a mentergar i arwain Atyniad i Ymwelwyr a Safle Treftadol.

Mae Castell Aberteifi yn safle ac iddo arwyddocâd diwylliannol pwysig yn Hanes Cymru. Fel safle yr Eisteddfod gyntaf, cwblhawyd y gwaith o adeiladu Castell Aberteifi – y castell carreg cyntaf i’w adeiladu gan Gymro - gan yr Arglwydd Rhys yn 1176. Mae’r Castell, sydd wedi ei leoli mewn man godidog ar lan yr afon Teifi yng ngorllewin Cymru, wedi bod yn destun prosiect adnewyddu gwerth £12.5miliwn ac fe’i agorwyd i’r cyhoedd ym mis Ebrill 2015.

Mae’r safle yn cynnwys adeiladau ac arddangosfeydd o arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol, llety Hunan-arlwyo, llety Gwely a Brecwast a chyfleusterau ar gyfer priodasau, cyfarfodydd a digwyddiadau ynghyd a Bwyty a siop i ymwelwyr.
Os ydych yn meddu ar y sgiliau creadigol, arloesol a dychmygus sydd eu hangen i arwain y Castell ar gymal nesaf y siwrne ac yn medru dangos tystiolaeth o allu rheoli busnes yn llwyddiannus byddem wrth ein bodd petaech yn cysylltu a ni.
Cyflog: Cynigir pecyn cystadleuol ar gyfer swydd llawn amser.

I wneud cais anfonwch eich CV ynghyd a manylion llawn profiad blaenorol erbyn y dyddiad cau, 8fed Tachwedd 2019, i’r cyfeiriad isod. Cynhelir cyfweliadau ar benwythnos y 23ain o Dachwedd.

Am fanylion pellach a chopi o Swydd Ddisgrifiad cysylltwch a Sandra Davies, Rheolwr Gweithrediadau Castell Aberteifi, Castell Aberteifi, Green Street, Aberteifi, Ceredigion SA43 1JA

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*