Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Trosolwg

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDD

Cyflogwr: National Theatre Wales

Cyflog: £50,000

Dyddiad Cau: 30/09/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

National Theatre Wales Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Hannah John

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDD

Yn rôl newydd ac yn uwch benodiad, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn chwarae rhan ganolog wrth weithredu cynllun Datblygu Cynulleidfaoedd newydd NTW. Yn ogystal, bydd yn helpu i sbarduno rhaglen dan arweiniad artistiaid sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy'n adlewyrchu ei Gynllun Strategol pum mlynedd newydd.

Bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn gweithio gyda'r Tîm Gweithredol i lywio cyfeiriad cyrhaeddiad NTW yn y dyfodol ledled Cymru a thu hwnt. Bydd yn arwain ar ddatblygu tîm a all helpu i sefydlu'r sefydliad fel cwmni cenedlaethol rhagorol ac yn enw adnabyddus.

Cyflog: £50,000

35 awr yr wythnos (yn ogystal ag egwyl orfodol am un awr, gan gymryd yr wythnos waith i 40 awr).

Dyddiad Cau – Dydd LLun 30 Medi 2019 - 12pm
Cyfweliadau – Wythnos o Dydd Llun 14 Hydref. Dyddiad i'w gadarnhau


Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.
Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*