Cyfarwyddwr Cyswllt Llan

Trosolwg

Disgwylir i’r Cyfarwyddwr Cyswllt arwain trwy esiampl, gan gynnig arweiniad egnïol, gweladwy, ysbrydoledig a chydweithredol trwy gydol y prosiect.

Cyflogwr: Esgobaeth Bangor

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/11/2019 (94 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tŷ Deiniol, Cathedral Close Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 1RL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Paul Roberts

Ffôn: 01248354999

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyfarwyddwr Cyswllt ‘Llan’ yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb cyffredinol am reoli a chyflenwi’r prosiect yn effeithiol. Gan weithio’n agos ag Ysgrifennydd yr Esgobaeth, Cyngor yr Esgob, Cyngor yr Esgobaeth a’r Seiat Ddoethion, mae’r Cyfarwyddwr Cyswllt yn gyfrifol am osod a chyflenwi cyfeiriad strategol ‘Llan’. Gan weithredu fel prif arweinydd ‘Llan’, y Cyfarwyddwr Cyswllt sy’n gyfrifol am arwain Tîm y Prosiect.

Disgwylir i’r Cyfarwyddwr Cyswllt arwain trwy esiampl, gan gynnig arweiniad egnïol, gweladwy, ysbrydoledig a chydweithredol trwy gydol y prosiect, gan gymryd cyfrifoldeb personol am gyflenwi pob gwedd o ‘Llan’ a’i gwasanaethau tra’n galluogi eraill i wneud yr un fath.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Application Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Pecyn Cais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)