Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)

Trosolwg

Yn angerddol am y Celfyddydau yng Nghymru? Yna helpwch ni i gyflawni ein gweledigaeth - “Cymru greadigol lle mae’r Celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl”!

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: £59,269 - £75,477 DOE ynghyd â phensiwn rhagorol ynghyd â gweithio'n hyblyg

Dyddiad Cau: 16/08/2021 (24 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Wedi'i leoli yn unrhyw Swyddfa Cyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)

£59,269 - £75,477 DOE ynghyd â phensiwn rhagorol ynghyd â gweithio'n hyblyg

Wedi'i leoli yn unrhyw Swyddfa Cyngor Celfyddydau Cymru

Yn angerddol am y Celfyddydau yng Nghymru? Yna helpwch ni i gyflawni ein gweledigaeth - “Cymru greadigol lle mae’r Celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl”!

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn bodoli i gefnogi a datblygu'r Celfyddydau yng Nghymru. Mae'n gwneud hynny er budd pobl ledled Cymru ac i hyrwyddo celf Gymraeg yn rhyngwladol. Wedi'i sefydlu gan y Siarter Frenhinol, mae hefyd yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yn ddosbarthwr y Loteri Genedlaethol ac yn Elusen gofrestredig.

Mae rôl y Cyfarwyddwr (Datblygu Celfyddydau) yn cynrychioli cyfle gwych i weithiwr proffesiynol Gweithredol / Uwch talentog gymryd arweinyddiaeth allweddol, gan weithio ar y lefelau uchaf gydag un o sefydliadau elusennol mwyaf Cymru.

Fel aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, disgwylir i brif gorff gwneud penderfyniadau gweithredol y Cyngor, y Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau) arwain y gwaith o ddarparu gwasanaeth cudd-wybodaeth busnes mewnol ac allanol o ansawdd uchel, yn ogystal â sicrhau'r busnes hwnnw. rheolir trafodion gyda'r sefydliadau a'r unigolion yr ydym yn eu hariannu yn dda. Mae'r Cyfarwyddwr yn darparu arweinyddiaeth strategol ar bob mater sy'n ymwneud â rheoli a monitro grantiau, gan gynnwys darparu gwybodaeth sy'n cyfrannu at ein hadroddiadau statudol. Gan weithio gyda'r Cyngor a'r Prif Weithredwr, mae'r Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau) yn dyfeisio strategaethau cyllido grantiau cynaliadwy a hyfyw sy'n galluogi'r Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad proffesiynol sylweddol o weithredu ar lefel uwch reolwyr mewn rôl debyg mewn amgylchedd ariannol neu roi grantiau cymhleth. Byddai profiad o weithio yn y sector cyhoeddus neu yn y celfyddydau yn fantais ond nid yw'n hanfodol.

Rydym yn gweithio yn Saesneg a Chymraeg ac mae rhuglder yn Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion gan gynnwys oriau / patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol.

Gellir dod o hyd i becyn ymgeisydd cynhwysfawr ar wefan Goodson Thomas ’, sy’n cynnwys amserlen a manylion ar sut i wneud cais.

I gael trafodaeth gyfrinachol anffurfiol am y rôl, cysylltwch â'n hymgynghorydd cynghori, Goodson Thomas.

Dyddiad cau: hanner dydd ddydd Llun 16eg Awst 2021

Dyddiad cyfweld: Wythnos yn cychwyn 4 Hydref 2021

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*