Cyfarwyddwr Digidol a Marchnata

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am weithiwr proffesiynol deinamig a medrus i arwain a chyflwyno prosiect trawsnewid digidol a marchnata pum mlynedd i ategu cam nesaf taith S4C i fod yn ddarparwr cynnwys...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 26/10/2020 (5 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

S4C, Yr Egin Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae S4C yn chwilio am weithiwr proffesiynol deinamig a medrus i arwain a chyflwyno prosiect trawsnewid digidol a marchnata pum mlynedd i ategu cam nesaf taith S4C i fod yn ddarparwr cynnwys llinol a digidol cwbl integredig. Bydd gan yr unigolyn sgiliau cyfathrebu eithriadol a phrofiad o arwain rhaglenni newid digidol a chorfforaethol.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gennych:-

Sgiliau cyfathrebu eithriadol a phrofiad o arwain rhaglenni newid digidol a chorfforaethol.

Profiad o gyflwyno arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar lefel Bwrdd ac Uwch Dîm Rheoli

Profiad sylweddol o gyflwyno rhaglenni trawsnewid digidol ar raddfa fawr wedi'u hategu gan newid sefydliadol

Hanes wedi'i brofi o greu a gweithredu strategaethau proffil uchel, brandio creadigol ac ymgysylltu

Profiad o ddatblygu datrysiadau sy'n seiliedig ar ddata a rhoi'r defnyddiwr wrth wraidd datblygiadau newydd

Manylion Eraill

Lleoliad: S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: 5 mlynedd

Oriau: 35.75 awr yr wythnos

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 y prynhawn ar ddydd Llun 26 Hydref 2020 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)