Cyfarwyddwr Dinesig

Trosolwg

Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad llewyrchus Dinas Bangor.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Bangor

Cyflog: £36,922 - £39,880

Dyddiad Cau: 21/10/2020 (5 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfeydd Cyngor y Ddinas Ffordd Gwynedd Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 1DT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: John Wynn Jones

Ffôn: 01248 352421

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyngor Dinas Bangor

Cyfarwyddwr Dinesig

Cyflog gradd: LC3, Scp. 33 – Scp. 36 (£36,922 -£39,880)

Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad llewyrchus Dinas Bangor. Bwriada y Cyngor gyflogi person sydd yn gyfathrebwr penigamp ac yn gallu cydweithio gyda aelodau etholedig ac amrywiol bartneriaid o fewn y Ddinas gan ddangos profiad llwyddiannus o arwain a chyflawni prosiectau.

Os yw yr uchod yn apelio yna cysylltwch a swyddfa Cyngor Dinas Bangor am becyn cais a swydd ddisgrifiad johnwynnjones@hotmail.co.uk neu https://bangorcitycouncil.com/

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, ddydd Mercher 21 Hydref 2020.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*