Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaeth Cwsmer

Trosolwg

Wrth i nifer ymwelwyr Galeri gynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn diwethaf, mae’r Cwmni'n chwilio am berson brwdfrydig, trefnus ag egniol er mwyn sicrhau gwelliant sylweddol a pharhaus i’r profiad

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Cyflog: oddeutu £30,000

Dyddiad Cau: 16/08/2019 (30 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Galeri Doc Victoria Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1SQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwyn Roberts

Ffôn: 01286 685 201

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus angen sicrhau cyd-rediad esmwyth ag effeithiol rhwng gweithrediadau Galeri a’r staff sydd yn gofalu a chyfathrebu hefo’n cwsmeriaid er mwyn cynnig profiad rhagorol i’n cwsmeriaid.

Mae ein gwasanaethau cyswllt cwsmer yn cynnwys staff sydd yn gweithio yn y dderbynfa; staff arlwyo gan gynnwys staff cegin; staff blaen ty i’r theatr/ sinemau a hefyd gwirfoddolwyr Galeri.

Mae hon yn swydd newydd sydd yn gosod y cyfrifoldeb am ein gwasanaethau cyswllt cwsmer i gyd o dan un arweinydd ac felly yn swydd sydd yn galw am berson sydd hefo’r sgiliau i allu arwain, ysbrydoli, trefnu gweithrediadau a rheoli staff cyswllt cwsmer er mwyn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf.

Oriau: 40 awr yr wythnos
Cyflog: oddeutu £30,000
Dyddiad cau: 16.08.19 [12:00 – hanner dydd]

Gellir lawrlwytho'r swydd ddisgrifiad llawn ar y dudalen hon neu o galericaernarfon.com.

I ymgeisio, llenwch ac anfonwch y ffurflen gais (ar gael i'w lawrlwytho) i sylw'r Prif Weithredwr, Mr Gwyn Roberts: gwyn.roberts@galericaernarfon.com

Mae’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol a chlir drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i’r swydd.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)