Cyfarwyddwyr Archwilio (Cyfrifon) (x 2 Swydd)

Trosolwg

Rydym am recriwtio i ddwy swydd Cyfarwyddwyr Archwilio (Cyfrifon), sy'n bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio, gan gynnwys darparu cyfrifon ariannol a gwaith trefniadau priodol...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Cyflog: £76,000 - £79,000

Dyddiad Cau: 26/01/2022 (5 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Competitive base salary of £76,000-£79,000 on appointment with progress subject to performance (top of salary band is £94,000)

Rydym am recriwtio i ddwy swydd Cyfarwyddwyr Archwilio (Cyfrifon), sy'n bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio, gan gynnwys darparu cyfrifon ariannol a gwaith trefniadau priodol Mae un o'r rolau hyn yn cael ei ystyried yn hanfodol i Gymru.

Fel Cyfarwyddwr CCAB cymwys yn Gwasanaethau Archwilio, byddech yn atebol i Gyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Archwilio ac i Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mae'r Tîm Cyfarwyddwr ar y cyd yn cefnogi'r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol drwy ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar draws y sefydliad. Bydd y sawl a benodir yn modelu'r gwerthoedd a'r ymddygiadau sy'n sail i Archwilio Cymru, yn ysgogi cydweithwyr drwy ddiwylliant o hyfforddi a datblygu ac yn dod â'r ddynamiaeth a'r arweinyddiaeth strategol sydd eu hangen i wireddu eu potensial fel sbardun i wella gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Archwilio fydd yn cadeirio'r broses benodi derfynol. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais drwy ein gwefan, yma.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Ionawr 2022 am hanner nos. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Ann-Marie Harkin am sgwrs gyfrinachol ar 02920 320500. Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi cynnig siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*