Cyfieithydd

Trosolwg

Mae cwmni cyfieithu Bla Translation yn dymuno penodi cyfieithydd profiadol a chymwys i ymuno a'r tîm yn y swyddfa yng nghanol Llangefni. Mae hon yn swydd llawn-amser o ddydd Llun i ddydd Gwener

Cyflogwr: Bla Translation

Cyflog: Hyd at £27,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 15/02/2019 (191 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Neuadd Y Dref Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alun Gruffydd

Ffôn: 01248 725730

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Bla Translation yn gwmni cyfieithu llwyddiannus ac uchelgeisiol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys 8 o gyflogeion. Ym mis Tachwedd 2018 enillodd y cwmni wobr 'Busnes Gorau hyd at 10 o weithwyr' yng ngwobrau Busnes y Daily Post. Wrth i lwyth gwaith y cwmni gynyddu, mae Bla yn dymuno penodi cyfieithydd ysgrifenedig (dau efallai) i ymuno â'r tîm. Dymunwn benodi unigolyn sydd â chryn brofiad o gyfieithu o Saesneg i Gymraeg, ynghyd â chymwysterau perthnasol yn y maes.

Gall y cwmni gynnig gwyliau hael ynghyd â phecyn pensiwn sylfaenol trwy NEST ac awyrgylch swyddfa braf a chyfoes yng nghanol tref Llangefni.

Cysylltwch ag Alun Gruffydd alun@bla-translation.co.uk am ragor o wybodaeth a manylion ynglŷn ag ymgeisio.

This is an advert for a translator's post, for which the ability to speak Welsh is essential.


Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*