Cyfieithydd Cymraeg

Trosolwg

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg. Prif nod y swydd fydd cynorthwyo wrth ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd o ansawdd uchel.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £29,515 i £33,199 +

Dyddiad Cau: 01/07/2019 (19 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: swyddi@abertawe.ac.uk

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfiethydd Cymraeg

Rhif Swydd: SD01852

Hysbysebu Adran: Gwasanaethau Academaidd

Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig

Cyflog: £29,515 i £33,199 y flwyddyn, yn ogystal â buddion pensiwn USS.

Y disgwyliad arferol yw y penodir yr ymgeiswyr llwyddiannus ar waelod y raddfa gyda chynyddran ar 1 Hydref bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau chwe mis o wasanaeth).

APM Gradd 7

Lleoliad: Lleolir y swydd hon ar Gampws Singleton

Oriau Gwaith: Llawn amser – 35 awr yr wythnos

Contract: Swydd barhaol

Prif Ddiben y Swydd

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg. Prif nod y swydd fydd cynorthwyo wrth ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd o ansawdd uchel. Lleolir y swydd yn y Gwasanaethau Academaidd ar Gampws Parc Singleton a bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu i gymuned gyfan y Brifysgol, gan gynnwys Colegau, Gwasanaethau Proffesiynol a myfyrwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r Tîm Cyfieithu i sicrhau bod Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg y Brifysgol yn darparu cyfrwng allweddol i alluogi'r Brifysgol i fodloni darpariaethau Safonau'r Gymraeg.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos eu gallu i gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o safon neu ymrwymiad i ennill y sgil hon o fewn y 12 mis cyntaf yn y swydd. Bydd yr adran yn cynnig cymorth ac amser o’r swyddfa i fynychu cyrsiau perthnasol.

Ceir 31 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc.

Ymholiadau anffurfiol, manylion cyswllt a gwybodaeth bellach

Anfonwch unrhyw ymholiadau anffurfiol at: Mrs Sarah Gray, Pennaeth Cyfieithu s.a.gray@abertawe.ac.uk

Dyddiad y cyfweliadau: Yr wythnos sy’n cychwyn 8 Gorffennaf 2019

I wneud cais am y swydd hon, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, gan roi enghreifftiau o sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf yn y fanyleb person. Rhaid i chi ddangos eich bod yn bodloni'r holl feini prawf hanfodol er mwyn cyrraedd y rhestr fer.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*