Cyfieithydd Cymraeg

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â'r tîm cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd yng nghanol y brifddinas. Mae'r rôl yn berffaith i unrhyw un sy'n meddu ar sgiliau Cymraeg rhagorol ac sydd am ddatblygu'n broffesiynol.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £22,417 - £26,715

Dyddiad Cau: 10/01/2020 (174 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Friary House Heol y Brodyr Llwydion Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Robin Hughes

Ffôn: 02920 874792

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i ddatblygu i fod yn sefydliad dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. Mae'r broses ehangu hon yn cynnwys penodi cyfieithydd ychwanegol ar gyfer y tîm.

Yn y rôl hon, byddwch yn aelod o dîm cyfieithu prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn gweithio ar draws y sefydliad.
Byddwch yn aelod brwdfrydig o’r tîm ac yn gallu gweithio o dan bwysau mewn amgylchedd proffesiynol er mwyn darparu cyfieithiadau o safon uchel yn brydlon. Yn ogystal â sgiliau cyfieithu rhagorol, dylai fod gennych brofiad perthnasol o ymateb i geisiadau cyfieithu a rheoli eich llwyth gwaith yn effeithiol yn unol â gofynion a therfynau amser amrywiol.

Bydd eich gwaith yn amrywio’n fawr o ran pwnc a thema, gan adlewyrchu pa mor eang yw ystod y disgyblaethau a’r meysydd ymchwil yn y Brifysgol. Cewch hefyd bob cyfle i ddatblygu’n broffesiynol yn rhan o’r rôl hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*