Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Trosolwg

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol.

Cyflogwr: Atebol

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/01/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Owain Glyn Saunders-Jones

Ffôn: 01970832172

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darparu cyfieithiadau o ansawdd (o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg), golygu a phrawf ddarllen, gan sicrhau cywirdeb, darllenadwyedd a chywair addas. Bydd natur y cyfieithiadau yn amrywio o gyfieithiadau prif ffrwd, cyfieithiadau technegol a chyfieithiadau creadigol gyda phwyslais ar gyfer cyfieithiadau ffurfiol ac anffurfiol.

Darparu gwasanaeth eithriadol i’n cleientiaid gan osod y llifolau ar sicrhau safonau ansawdd o’r radd flaenaf.

Lleoliad i'w drafod. Mae swyddfa gan Atebol yn Aberystwyth, Caerfyrddin a Chaerdydd.

Am fwy o fanylion neu i ymgeisio cysylltwch gyda owain@atebol.com

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*