Darlithydd - Uwch-gynhyrchu Cyfryngau (Cyfrwng Cymraeg)

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £36,261- £39,609 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2019 (12 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 01970 628555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd - Uwch-gynhyrchu Cyfryngau (Cyfrwng Cymraeg)

Yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Campws Penglais

36.5 awr yr wythnos

Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2023

Gradd 7: £36,261- £39,609 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Gwahoddir ceisiadau am swydd Darlithydd (Dysgu ac Ysgolheictod) yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, sy'n rhan o Gyfadran y
Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae'r swydd yn rhan o brosiect Uwch-gynhyrchu Cyfryngau a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus allu cydnabyddedig mewn dysgu dulliau a thechnegau cynhyrchu cyfryngau, sgiliau cyfathrebu ardderchog, y gallu i gyfathrebu ag ystod o arbenigwyr, ynghyd â pharodrwydd i weithio fel rhan o dîm ehangach.

Cyf: TFTS.19.2679

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Dyddiad Cau: 1 Hydref 2019

Dyddiad Cyfweliad: 8 Hydref 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*