Cyfieithydd

Trosolwg

Mae BIPBC yn dymuno penodi Cyfieithydd llawn amser, parhaol i weithio yn ei Uned Gymraeg flaengar. Lleoliad y swydd: Ysbyty Gwynedd neu Ysbyty Maelor Wrecsam

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyflog: £22,129 - £28,747

Dyddiad Cau: 17/09/2018 (309 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ysbyty Gwynedd Bangor neu Ysbyty Maelor Wrecsam Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eleri Hughes-Jones

Ffôn: 01248 385078

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am Gyfieithydd llawn amser, parhaol i weithio yn yr Uned Gymraeg flaengar. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm cyfieithu'r sefydliad ac yn darparu gwasanaeth cyfieithu effeithiol.

Bydd y gwaith yn golygu cyfieithu amrywiaeth eang o ddogfennau gan gynnwys adroddiadau, llythyrau, taflenni gwybodaeth ac ati. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfieithydd profiadol (Cymraeg/Saesneg). Disgwylir iddo/iddi fod â'r gallu i weithio’n gywir, yn effeithiol a meddu ar wybodaeth dda o Microsoft Word. Cynigir cyfleoedd datblygiad personol a chynllun pensiwn hael.

Lleoliad y swydd: Ysbyty Gwynedd neu Ysbyty Maelor Wrecsam.

Am wybodaeth bellach neu drafodaeth anffurfiol cysylltwch ag Eleri Hughes-Jones, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg ar 01248 385078

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*