Cyfieithydd

Trosolwg

Rydym yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â ni yn rhan amser am 25.9 awr yr wythnos ar ein safle Iâl. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol hyd at 12 mis yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 12/10/2018 (256 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria Ffordd y Bers Wrecsam, Cymru LL13 7UH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd

Wrecsam

Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract Cyfnod Penodol (hyd at 12 mis yn ystod Absenoldeb Mamolaeth) Rhan-amser (0.7 cyfwerth ag amser llawn)

Rydym yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â ni yn rhan amser am 25.9 awr yr wythnos ar ein safle Iâl. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol hyd at 12 mis yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar gyfer y coleg sy'n hwyluso gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg y Coleg ac yn hyrwyddo addysgu, astudio a gweinyddu’n ddwyieithog. Byddwch yn cyfieithu dogfennau corfforaethol amrywiol fel; polisïau, ffurflenni, llythyrau, hysbysebion, gwybodaeth recriwtio, cylchlythyrau, arwyddion a thaflenni o’r Saesneg i’r Gymraeg ac fel arall. Byddwch yn darparu gwasanaeth darllen proflenni a gwirio testunau Cymraeg a gynhyrchwyd gan aelodau eraill o staff. Byddwch hefyd yn cynghori staff ar faterion cyfieithu, gan gynnwys gramadeg a therminoleg a chynorthwyo a chynghori ar faterion sy'n ymwneud â Chynllun Iaith Gymraeg y Coleg.

Felly, os oes gennych radd berthnasol neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol mewn pwnc priodol
a phrofiad o waith cyfieithu, yn y sector addysg yn ddelfrydol, yna byddem wrth ein bodd yn cael clywed gennych chi!

Gyda sgiliau TGCh da a’r gallu i weithio fel aelod o dîm, byddwch yn gyfforddus yn gweithio dan bwysau ac yn gallu ymateb yn rhagweithiol i ymholiadau a cheisiadau.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 12 Hydref 2018

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*