Cyfieithydd/wyr

Trosolwg

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn datblygu eu tîm o Gyfieithwyr â’r ddarpariaeth o wasnaethau Cymraeg. Rydym am benodi Cyfieithyddwyr cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda’n tîm...

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyflog: Gradd 5 £23,023 hyd at £29,608

Dyddiad Cau: 30/04/2019 (84 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Companies House Crown Way Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF14 3UZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd Cyfieithydd Llawn Amser a Pharhaol (Gradd 5 £23,023 hyd at £29,608)

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn datblygu eu tîm o Gyfieithwyr â’r ddarpariaeth o wasnaethau Cymraeg. Rydym am benodi Cyfieithyddwyr cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda’n tîm Gwasanaethau Cymraeg.

Byddwch yn gyfieithydd cymwys a phrofiadol ac yn meddu ar sgiliau TG rhagorol yn ogystal a sgiliau iethyddol cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg. Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith heb fawr oruchwyliaeth.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys cyfieithu deinyddiau ysgrifenedig ar gyfer holl adrannau’r Bartneriaeth er mwyn sicrhau bod Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn cydymffurfio gyda Safonau’r Iaith Gymraeg [Sector Iechyd] 2018 o dan Fesur yr Iaith Gymraeg 2011.

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle gwych i unrhyw gyfieithydd sydd eisiau ehangu a datblygu eu sgiliau cyfieithu yn y maes Iechyd, Meddygol, Clinigol, Recriwtio, Caffael, Cyfreithiol a llawer iawn mwy.

Rydym yn cynnig telerau cyflogaeth hael a chefnogaeth datblygu mewn swydd.

Mae croeso i chi ymgeisio am y swydd yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

MAE'R GALLU I SIARAD, DEALL, DARLLEN AC YSGRIFENNU YN Y GYMRAEG YN HANFODOL AR GYFER Y SWYDD HON.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*