Cyfieithydd

Trosolwg

Rheoli gwasanaeth cyfieithu Met Caerdydd a darparu cymorth gweinyddol i Uned y Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyflog: £24,771 - £29,515 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/08/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 16:30:00

Lleoliad

Prifysgol Metropolitan Caerdydd Campws Cyncoed Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF23 6XD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Daniel Tiplady

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithu amrywiaeth o ddeunyddiau i safon heb ei hail ar gyfer Met Caerdydd a fydd yn cynnwys deunyddiau cymhleth, hynod fanwl a/neu arbenigol yn aml.

Golygu a phrawfddarllen fersiynau Cymraeg o gyhoeddiadau a gwefan y Brifysgol

Gwneud gwaith rheoli prosiect wrth drefnu i gyfieithu'r holl ddogfennau sy'n ofynnol drwy weithio gyda chronfa o gyfieithwyr allanol

Gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol er mwyn sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu'r Brifysgol o'r radd flaenaf ac yn ymateb i anghenion y Brifysgol

Mae ' r swydd yn gyfnod penodol tan 1 Medi 2020 neu hyd nes y bydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa ddyddiad bynnag yw ' r cynharaf.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*