Cyfieithydd

Trosolwg

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi cyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,785

Dyddiad Cau: 18/09/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Y Pafiliynau Cwm Clydach Tonypandy , Rhondda Cynon Taf, Cymru CF402XX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Steffan Gealy

Ffôn: 01443 570002

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd - Cyngor Rhondda Cynon Taf

£28,785

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi cyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu. Prif ddyletswydd deiliad y swydd fydd cyfieithu dogfennau o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg. Mae hyn yn rhan o amcan y Cyngor i gydymffurfio â safonau statudol Llywodraeth Cymru.

Yn ogystal â hyn, bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus chwarae rhan annatod ar draws yr holl ystod o wasanaethau'r Cyngor er mwyn hwyluso mentrau corfforaethol cyfrwng Cymraeg. Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd ac achlysuron y mae'r Cyngor yn eu trefnu.

Mae modd cyflwyno cais am y swydd trwy wefan y Cyngor - www.rctcbc.gov.uk/swyddi

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd yn y Gymraeg neu gyfwerth a byddai profiad blaenorol o weithio fel cyfieithydd o fantais.

Pe hoffech chi drafod manylion y swydd yn anffurfiol gyda Rheolwr Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor, Steffan Gealy, croeso i chi'i ffonio ar (01443) 570002, neu anfon ebost at steffan.gealy@rhondda-cynon-taf.gov.uk.

Y dyddiad cau yw canol dydd, 18 Medi 2019. Y disgwyl yw bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal tua dechrau mis Hydref.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd Cyfieithydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)