Cyfieithydd

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn i ddarparu gwasanaeth cyfieithu o Saesneg i’r Gymraeg/Cymraeg i’r Saesneg i Met Caerdydd yn ogystal â chymorth gweinyddol achlysurol i’r Uned Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyflog: £25,627 - £30,497 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/09/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 16:30:00

Lleoliad

Campws Cyncoed a Llandaf, Caerdydd, gyda’r cyfle i weithio o bell, lle’n briodol

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Y Cyfle

Bydd deiliad y swydd yn aelod o'r Tîm Cyfieithu, a leolir yn Uned Gymraeg y Brifysgol. Mae'r Uned Iaith Gymraeg yn arwain datblygiad a thwf darpariaeth a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr, staff a'r cyhoedd ledled y Brifysgol. Rydym yn sicrhau hyn trwy weithio'n agos gyda Choleg Cymraeg Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, a chymunedau Cymraeg eu hiaith yng Nghymru ac mewn cydweithrediad â'n hysgolion academaidd a'n gwasanaethau proffesiynol ledled y Brifysgol.

Rydym yn chwilio am unigolyn i ddarparu gwasanaeth cyfieithu o Saesneg i’r Gymraeg/Cymraeg i’r Saesneg i Met Caerdydd yn ogystal â chymorth gweinyddol achlysurol i’r Uned Gymraeg.

Fe fyddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau iaith Cymraeg a Saesneg rhagorol, yn ysgrifenedig, ac ar lafar.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*