Cyfreithiwr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr i ymuno â’r tîm Cyfreithiol yn S4C. Yn ddelfrydol fe fydd gennych rywfaint o brofiad ôl-gymhwysol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor....

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 07/10/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin am dri diwrnod yr wythnos, gyda’r opsiwn i weithio’n hyblyg am ddeuddydd (pro rata yn y ddau achos os yn gweithio rhan amser).

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfreithiwr

Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr i ymuno â’r tîm Cyfreithiol yn S4C. Yn ddelfrydol fe fydd gennych rywfaint o brofiad ôl-gymhwysol.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog cryf, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o ddrafftio cytundebau masnachol. Nid yw profiad o gyfraith darlledu yn ofynnol.

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: Parhaol

Oriau: 35¾ yr wythnos neu ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser gyda chyflog pro rata.

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin am dri diwrnod yr wythnos, gyda’r opsiwn i weithio’n hyblyg am ddeuddydd (pro rata yn y ddau achos os yn gweithio rhan amser).

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun y 7fed o Hydref 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)