Cyfrifydd Cymwysedig

Trosolwg

Mae’n amser hynod gyffroes i ymuno a ni. Mae gennym angerdd tuag at ein pobl a gyda mynediad at y dechnoleg ddiweddaraf rydym yn anelu i gynnig gwasanaeth o’r safon uchaf ac adeiladu ymddiriedaeth...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Cyflog: £28,000 - £35,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/05/2020 (230 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Porthmadog a/neu Porthaethwy

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iorwerth Williams

Ffôn: 01766 512361

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Teitl swydd: Cyfrifydd Cymwysedig

Dyddiad Cau: 31ain Mai, 2020

Lleoliad: Porthmadog a/neu Porthaethwy

Cyflog - £28,000 - £35,000 y flwyddyn

Cyfle i ddatblygu eich gyrfa o fewn cwmni sy’n ehangu

Byddwch yn rhan o broses o benderfynu llwybr eich gyrfa chi

Dewisiwch eich maes arbenigol

Rydym yn chwilio am unigolyn:

• Sydd â rhinweddau arweinyddol
• A fydd yn barod i reoli prosiectau yn ddibynadwy a chyflwyno syniadau newydd
• Delio’n uniongyrchol yn ogystal â chynorthwyo i gynghori portffolio o gleientiaid.

Mae’n amser hynod gyffroes i ymuno a ni. Mae gennym angerdd tuag at ein pobl a gyda mynediad at y dechnoleg ddiweddaraf rydym yn anelu i gynnig gwasanaeth o’r safon uchaf ac adeiladu ymddiriedaeth i’n cleientiaid.

Rydym yn ymfalchïo yn ein henw da fel lle dibynadwy, drwy gynnig mynediad at y cyfleoedd gorau bosib ac amrywiaeth i chi ddatblygu eich gyrfa bersonol.

Wrth ymuno a ni fe fyddwch yn gweithio mewn amgylchedd sydd yn eich ysbrydoli ac yn cynnig rôl weithredol wrth ddylunio a datblygu dyfodol y cwmni.

Byddwch yn cael profiad gyrfa eithriadol a byddwch yn cael y cyfle i gyflawni gwaith o’r safon uchaf a chel cyfle i ddatblygu drwy’r busnes.

• Cyflog cystadleuol - £28,000 hyd at £35,000 (yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau);
• Oriau – Llun i Gwener (36.25 awr) – oriau gweithio hyblyg ar gael.
• Gwyliau – 25 diwrnod yn ogystal â gwyliau banc
• Pensiwn gweithle.
• Cynllun Iechyd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Iorwerth Williams ar (01766) 512 361;

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy yrru CV a llythyr cais i iorwerth@dunnandellis.co.uk

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*