Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Trosolwg

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 25/09/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

2 Plas yr Amgueddfa Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3BG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2037 8565

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Wedi ystyried gweithio ym maes ymchwil y farchnad?

Mae Beaufort Research, cwmni ymchwil i’r farchnad a chymdeithasol blaenllaw Cymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Byddwch yn gweithio ar ystod eang o arolygon diddorol ac amrywiol ar gyfer cleientiaid megis cyrff llywodraethol, sefydliadau cyhoeddus a busnesau mawr, yn cael gwybod beth yw barn y cyhoedd am wahanol bynciau er mwyn helpu’r cleientiaid hyn i ddatblygu polisïau neu gynnyrch, asesu effeithiolrwydd eu dulliau hysbysebu a chyfathrebu a mesur bodlonrwydd cwsmer.

Rhoddir y gwaith ar sail aseiniad felly mae’r oriau’n hyblyg ac mae modd teilwra’r gwaith o amgylch ymrwymiadau eraill, ar yr amod y caiff ei gwblhau erbyn y terfyn amser. Bydd y swydd yn cynnwys cynnal cyfweliadau o ddrws i ddrws, ar y stryd ac mewn safleoedd neu leoliadau penodol. Nid yw’n ymwneud â gwerthu o gwbl – mae Beaufort yn aelod o Gymdeithas Ymchwil y Farchnad a bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn gwbl unol â Chod Ymddygiad moesegol MRS.

Rhoddir hyfforddiant llawn os nad oes gennych brofiad blaenorol ond rhaid meddu sgiliau cyfathrebu da, bod â defnydd o gerbyd a mwynhau cyfarfod pobl. Cyflog cystadleuol ac oriau hyblyg.

Defnyddiwch y ddolen yma er mwyn ymgeisio: http://bit.ly/2xEb9iq

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*