Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 x 2 swydd

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y Swyddi uchod yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Cyflog: Gradd 2 - £13,545 - £13,816

Dyddiad Cau: 16/08/2020 (312 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ysgol Glan Clwyd Llanelwy, Sir Ddinbych, Cymru LL17 0RP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Davies

Ffôn: 01745 582611

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Hoffech chi ymuno â’r Tim o Gymhorthyddion yma yn Ysgol Glan Clwyd?

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y Swyddi uchod yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Rydym yn chwilio am Gymorthyddion Dysgu brwdfrydig sydd â sgiliau trefnu ardderchog. Bydd deilydd y swydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd uniongyrchol staff dysgu yn y dosbarth, gydag athro fel arfer, i helpu disgyblion i ddysgu a rhoi cymorth yn gyffredinol i athrawon gyda rheoli disgyblion a’r dosbarth.

Mae’n hanfodol fod gennych sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ardderchog a gwybodaeth sylfaenol am ddefnyddio systemau cyfrifiadurol.

Bydd y penodiad yn amodol ar Wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd Cymhorthydd Lefel 1 x 2 swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)