Cymorth, Swyddfa’r Prif Weithredwr

Trosolwg

Rhoi cymorth wrth sicrhau rhediad llyfn Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru a Swyddfa'r Prif Weithredwr. Rhoi cymorth i Gynorthwywyr Gweithredol y Prif Weithredwr a Chadeirydd y Bwrdd/ ysgrifenyddiaeth y T

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: 3 - £22,218

Dyddiad Cau: 14/07/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria 29 Heol Casnewydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF24 0TP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cymorth, Swyddfa’r Prif Weithredwr

Lleoliad: Caerdydd
Gradd & Chyflog: 3 - £22,218
Rhif y swydd: 201919
Math o gontract: Parhaol
Patrwm gwaith: Llawn amser
Gofynion y Gymraeg: Lefel 4 – siarad Cymraeg yn rhugl
Dyddiad Cau: 14 Gorffenaf 2019

Diben Y Swydd

Rhoi cymorth wrth sicrhau rhediad llyfn Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru a Swyddfa'r Prif Weithredwr:
• Rhoi cymorth i Gynorthwywyr Gweithredol y Prif Weithredwr a Chadeirydd y Bwrdd/ ysgrifenyddiaeth y Tîm Gweithredol
• Rheoli dyddiaduron a chyfrifon e-bost aelodau eraill swyddfa’r Prif Weithredwr yn ôl y galw
• Trefnu trafnidiaeth a llety
• Trefnu cyfarfodydd gan gynnwys lleoliad, amseroedd, lluniaeth, logisteg a phresenoldeb
• Helpu i osod agendâu a rhoi cymorth i gadw cofnodion manwl o gyfarfodydd mewnol ac allanol
• Helpu i sicrhau bod dogfennau yn y fformat cywir, a pharatoi cyflwyniadau a deunyddiau eraill
• Trefnu archebion prynu gan ddilyn ein gweithdrefnau caffael
• Sicrhau bod system ffeilio gywir ac effeithiol yn cael ei chynnal ar gyfer y tîm
• Trefnu a chydlynu tasgau llywodraethu corfforaethol fel ffurflenni datganiad o fuddiannau
• Cynorthwyo gyda dyletswyddau gweinyddol cyffredinol eraill yn ôl y gofyn

Cymwysterau a Sgiliau
Gwybodaeth:
• Dealltwriaeth o waith Swyddfa'r Prif Weithredwr
• Dealltwriaeth helaeth o Cyfoeth Naturiol Cymru a'i swyddogaethau a sut mae'r sefydliad yn gweithredu

Profiad:
• Profiad o weithio gydag uwch aelodau mewn sefydliad mawr a chymhleth
• Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm ac yn barod i greu rhwydwaith o gysylltiadau, tu mewn i'r sefydliad a thu allan
• Sgiliau gofal cwsmeriaid rhagorol
• Sgiliau hunanreoli a threfnu da

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*