Cynghorwyr Arbennig

Trosolwg

Mae Prif Weinidog Cymru yn bwriadu penodi nifer o gynghorwyr arbennig drwy hysbyseb agored a chyfweliad. Mae cynghorwyr arbennig yn weision sifil sy’n cael eu penodi o dan amodau a thelerau sy’n...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Cyflog: £50,070 (amser llawn)

Dyddiad Cau: 15/02/2019 (191 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Llywodraeth Cymru Tŷ Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 03000 255454

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynghorydd Arbennig

Cyflog: £50,070 (amser llawn). Os byddwch yn gweithio’n rhan-amser, cewch eich talu pro rata yn ôl y cyflog blynyddol amser llawn.
Patrwm gwaith: Byddwn yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sydd am weithio’n amser llawn neu’n rhan-amser a’r rheini a hoffai drefnu secondiad o’u swydd bresennol.

Mae Prif Weinidog Cymru yn bwriadu penodi nifer o gynghorwyr arbennig drwy hysbyseb agored a chyfweliad. Mae cynghorwyr arbennig yn weision sifil sy’n cael eu penodi o dan amodau a thelerau sy’n caniatáu iddynt roi gwedd wleidyddol ar y cyngor a’r cymorth a roddant i Weinidogion Llywodraeth Cymru.

Mae’r swyddi hyn wedi eu lleoli’n bennaf yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd, ac maent yn gyfle i weithio mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym iawn, gan gydweithio’n agos â Gweinidogion a gweision sifil i gyflawni agenda Llywodraeth Cymru. Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar wytnwch a’r gallu i weithio o’u pen a’u pastwn eu hunain ac i gynnig barn gadarn o fewn amserlen dynn.

Gan fod elfen wleidyddol gref i swyddogaeth y cynghorydd arbennig, bydd angen i’r ymgeiswyr allu dangos eu bod yn gwerthfawrogi ac yn coleddu gwerthoedd Llywodraeth Lafur Cymru, a bydd gofyn iddynt allu ennyn a chynnal hyder Gweinidogion a rhanddeiliaid allweddol.

Croesewir ceisiadau’n arbennig gan ymgeiswyr sydd â phrofiad mewn unrhyw un o’r meysydd canlynol:
• Y Gymraeg;
• Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;
• Tai a Llywodraeth Leol;
• Cydraddoldeb;
• Cyllid;
• Busnes y Llywodraeth a’r Cynulliad.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch I

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Chwefror 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*