Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit (Gogledd-Orllewin Cymru)

Trosolwg

Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau'r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: Gradd & Chyflog: 6 - £33,424

Dyddiad Cau: 20/08/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Gogledd-Orllewin Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit (Gogledd-Orllewin Cymru)

• Lleoliad:
• Gogledd-Orllewin Cymru - 202075
• Gradd & Chyflog: 6 - £33,424
• Rhif y swydd: 202074 - 202079
• Math o gontract: Penodiad cyfnod penodol am 3 mlynedd
• Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr
• Gofynion y Gymraeg:
• Gogledd-Orllewin Cymru yn Lefel 4 – siarad Cymraeg yn rhugl
• Dyddiad Cau: 20 Awst 2019

Diben Y Swydd
Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau'r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o ran Brexit. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill o fewn cyfarwyddiaethau Gweithrediadau, Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gwasanaethau Galluogi, swyddogion o awdurdodau lleol, a chynrychiolwyr Fforymau Lleol Cymru Gydnerth a’r sector.

Cymwysterau a Sgiliau
• Gwybodaeth am y canlynol: deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy’n gysylltiedig ag adnoddau naturiol a'r amgylchedd; ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o ran rheoli digwyddiadau, adnoddau naturiol a'r amgylchedd, a'r materion a'r cyfleoedd yng Nghymru;
• Mae angen profiad o'r canlynol: dadansoddi technegol a dehongli amrediad o ddata a gwybodaeth amgylcheddol; dadansoddi setiau data mawr;
• Gweithio gyda/mewn Fforymau Lleol Cymru Gydnerth, cwmnïau dŵr, awdurdodau lleol, cyrff anllywodraethol amgylcheddol, parciau cenedlaethol;
• Gweithio o fewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau a meddu ar brofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn;
• Rhannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi holl benaethiaid busnes Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl y gofyn.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*