Cynhyrchydd - Rhaglenni Cymraeg

Trosolwg

Dyma gyfle prin a chyffrous i gynhyrchydd creadigol ymuno a thîm materion cyfoes ITV Cymru, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 01/06/2020 (0 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

3 Sgwâr y Senedd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4PL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynhyrchydd (Rhaglenni Cymraeg, ITV Cymru Wales)

Contract Tymor Penodol 9 Mis

Dyma gyfle prin a chyffrous i gynhyrchydd creadigol ymuno a thîm materion cyfoes ITV Cymru, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Bydd gennych wybodaeth eang am faterion cyfoes yng Nghymru a’r Byd, digonedd o syniadau gwreiddiol, dealltwriaeth ragorol o gynulleidfaoedd digidol a phrofiad eang fel newyddiadurwr. Bydd gennych sgiliau ffilmio cryf wrth hunan saethu, byddwch yn gyfrifol am olygu cynnwys gwreiddiol ac yn gallu ysbrydoli ac arwain tîm i greu cynnwys blaengar newydd i bobl ifanc Cymru.

Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol.

Mae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, yn arbennig gan bobl anabl, lleiafrifoedd ethnig neu bobl o gefndir difreintiedig.

“ITV, lle mae creadigrwydd, amrywiaeth a chydweithio yn ein rhoi wrth galon diwylliant poblogaidd.”

Anghenion y Rôl:

- Dealltwriaeth gref o gynulleidfaoedd a llwyfannau digidol
- Profiad o gynhyrchu newyddiaduraeth wreiddiol gyda chreadigrwydd amlwg i driniaethau a chynnwys.
- Gwybodaeth eang o faterion cyfoes Cymru, y DU a’r Byd, gyda phrofiad blaenorol o gynhyrchu cynnwys materion cyfoes.
- Barn olygyddol gref gyda gwybodaeth ymarferol drylwyr o gydymffurfiaeth a materion cyfreithiol.
- Sgiliau cyfarwyddo, ffilmio a golygu yn hanfodol gyda phrofiad eang o hunan saethu.
- Sgiliau Cymraeg cryf (sillafu a gramadeg cywir yn hanfodol)
- Cyfathrebwr cryf gyda’r gallu i ysbrydoli ac arwain o fewn tîm.
- Y gallu i weithio o fewn terfynau amser, gyda phrofiad o weithio dan bwysau yn hanfodol.
- Dealltwriaeth dda o amrywiaeth a chynhwysiant.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*