Cynhyrchydd

Trosolwg

Dyma gyfle prin i gynhyrchydd brwd ymuno â’r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar draws y prif gyfresi. Bydd gennych wybodaeth eang am faterion cyfoes yng Nghymru a’r Byd, a phrofiad fel...

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 08/11/2019 (210 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

ITV Cymru 3 Sgwâr y Senedd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4PL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am gynhyrchydd profiadol i weithio fel rhan o’r tîm materion cyfoes Cymraeg yng Nghaerdydd.

Cynhyrchydd

Dyma gyfle prin i gynhyrchydd brwd ymuno â’r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar draws y prif gyfresi.

Bydd gennych wybodaeth eang am faterion cyfoes yng Nghymru a’r Byd, a phrofiad fel newyddiadurwr darlledu o ymchwilio i straeon materion cyfoes. Byddwch yn llawn syniadau am straeon a thriniaethau ar sut i greu rhaglenni deniadol ac uchelgeisiol, gan ddangos dawn greadigol wrth adrodd straeon. Bydd gennych farn olygyddol gadarn, y gallu i ymchwilio'n drylwyr ac i weithio dan bwysau mewn awyrgylch heriol.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol ar gyfer y rôl.

Dyddiad Cau – 8fed o Dachwedd, 2019

Mae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithle ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, yn arbennig gan bobl anabl, lleiafrifoedd ethnig, neu bobl o gefndir difreintiedig.

“ITV, lle mae creadigrwydd, amrywiaeth a chydweithio yn ein rhoi wrth galon diwylliant poblogaidd.”

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*