Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedigion Cyfrwng Cymraeg yn y Gyfraith x2

Trosolwg

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cynorthwyo gydag addysgu'r gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys datblygu adnoddau addysgu a marcio aseiniadau ym modiwlau craidd Gradd Gymhwyso yn y Gyfraith...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £26,243 - £32,236 p.a. pro rata

Dyddiad Cau: 16/09/2018 (310 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

YSGOL Y GYFRAITH

Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedigion Cyfrwng Cymraeg yn y Gyfraith

CYF: BU01750

Cyflog: Graddfa 6: £26,243 - £32,236 p.a. pro rata (0.45 CALl)

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser dros dro uchod (0.45 CALl) yn Ysgol y Gyfraith. Mae dwy swydd ar gael.

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cynorthwyo gydag addysgu'r gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys datblygu adnoddau addysgu a marcio aseiniadau ym modiwlau craidd Gradd Gymhwyso yn y Gyfraith (QLD). Bydd yr ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus yn cael y cyfle i wneud PhD yn y Gyfraith, a chyfle i gymryd rhan yng nghynllun cymhwyster addysgu PGCertHE Prifysgol Bangor; mae'r ffioedd yn cael eu hepgor drwy'r radd PhD.

Dylai ymgeiswyr fod â gradd LLB israddedig dda yng Nghyfraith Cymru a Lloegr (lleiafswm o 2.1) a bod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, yn ogystal â bod ag uchelgais i ddilyn ymchwil i lefel ddoethurol.

Disgwylir i'r ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau ar 1 Hydref 2018 neu mor fuan ag sy'n bosibl wedi hynny. Mae’r swydd ar gael tan 31 Medi 2021.

Am ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Hayley Roberts, Darlithydd yn y Gyfraith ar (01248) 388884 neu e-bostiwch: hayley.roberts@bangor.ac.uk

Gwahoddir ceisiadau drwy ein gwefan recriwtio ar-lein uchod. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau mynd at y wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 16 Medi 2018.

Wedi ymrwymo i gyfle cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*