Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes Adnoddau Dynol i ymuno â’r tîm fel Cynorthwy-ydd AD.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 18/10/2019 (130 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Un o brif swyddfeydd yr Urdd – Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nicola Scofield

Ffôn: 02920 635693

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 5: £19,928 (pwynt 1) - £23,102 (pwynt 6)

Lleoliad: Un o brif swyddfeydd yr Urdd – Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes Adnoddau Dynol i ymuno â’r tîm fel Cynorthwy-ydd AD. Y mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â’r adran wrth i’r mudiad tyfu a datblygu. Yn ogystal â chynorthwyo gydag elfen weinyddol AD y mudiad bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at brosiectau a mentrau newydd. Bydd deilydd y swydd yn chwarae rôl allweddol mewn tîm bach, deinamig trwy ddarparu gwasanaeth ymgynghori a gweinyddol o ansawdd rhagorol i reolwyr a staff y mudiad.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Nicola Scofield (Rheolwr Adnoddau Dynol) ar 02920 635693 neu nicola@urdd.org.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00, 18 Hydref 2019
Dyddiad Cyfweld – 25 Hydref 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)