Cynorthwy-ydd Curadur Mapiau dan Hyfforddiant

Trosolwg

Pwrpas y swydd hon yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn Llyfrgellyddiaeth Mapiau ac felly caiff pob agwedd o waith mapiau llyfrgell eu cynnwys drwy hyfforddiant helaeth.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: Band 2: £18,237 - £21,106

Dyddiad Cau: 25/06/2019 (0 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 632530/1

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Pwrpas y swydd hon yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn Llyfrgellyddiaeth Mapiau ac felly caiff pob agwedd o waith mapiau llyfrgell eu cynnwys drwy hyfforddiant helaeth. Bydd y sawl a benodir yn cael cyfle i astudio’n rhan-amser ar y Cwrs MA mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth yn Adran Astudiaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, ar gyfer y blynyddoedd academaidd, 2019-20 a 2020-21, yn ddibynnol ar berfformiad boddhaol.

Cynorthwy-ydd Curadur Mapiau dan Hyfforddiant (gan astudio’n rhan-amser ar y Cwrs MA mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth efo Prifysgol Aberystwyth)

Band 2: £18,237 - £21,106

(yn arwain i Fand 3 ar ôl cymhwso)

37 awr yr wythnos. Parhaol

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12.00 o’r gloch 25 Mehefin 2019

Dyddiad cyfweliadau: w/c 1 Gorffennaf 2019

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1; neu Ebost: swyddi@llgc.org.uk

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*