Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cyfathrebiadau newydd i ymuno â’n tîm bychan ym Mae Caerdydd.

Cyflogwr: Chwarae Cymru

Cyflog: £18,000 - £20,000

Dyddiad Cau: 18/02/2019 (188 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Baltic House, Mount Stuart Square Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru Cf10 5FH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Angharad Wyn Jones

Ffôn: 02920486050

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif faes cyfrifoldeb: i gynorthwyo’r Rheolwraig Cyfathrebiadau i hyrwyddo gwerth chwarae plant yng Nghymru trwy ddarparu gwybodaeth gyfoes ac amserol.

Mae rhuglder yn yr iaith Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddem hefyd yn ystyried ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr mwy profiadol / cymwysedig sy’n chwilio am rôl rhan amser.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)