Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Trosolwg

Byddwch chi’n cefnogi y tim sy’n gyfrifol am gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol i rannu y gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ran plant a phobl ifanc gyda’r cyhoedd.

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Cyflog: £20,000 y flwyddyn i ddechrau

Dyddiad Cau: 25/11/2019 (222 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Comisiynydd Plant Cymru Ty Ystumllwynarth, Ffordd Phoenix Llansamlet, Abertawe, Cymru SA7 9FS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 01792 765600

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Cyflog yn dechrau ar £20,000 y flwyddyn, llawn amser

Cyflog yn codi pob blwyddyn (gyda pherfformiad boddhaol) i swm o £23,250 y flwyddyn llawn amser

Lleoliad: Abertawe

Cefnogir patrymau gwaith hyblyg

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 9yb Dydd Llun Tachwedd 25ain 2019

Eich gwaith

Byddwch chi’n cefnogi y tim sy’n gyfrifol am gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol i rannu y gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ran plant a phobl ifanc gyda’r cyhoedd.

Pa sgiliau bydd angen arnoch?

Bydd angen i chi fod yn drefnus, yn hyderus, gyda sgiliau ysgrifennu o safon uchel trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Bydd angen i chi fedru cynnal perthnasau da gyda rhanddeiliad gwahanol, i allu rhannu ein gwaith ar ein sianelu cyfryngau cymdeithasol, a bod yn angerddol am greu newid positif i blant.

Ni

Rydyn ni eisiau Cymru i fod yn wlad lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn yr un cyfle i gyrraedd ei botensial llawn.

Rydyn ni’n awyddus iawn i ffeindio rhywun sydd hefyd yn teimlo’n gryf am helpu plant a phobl ifanc yng Nghymru i dderbyn eu hawliau ac i fyw bywydau hapus, iach a diogel.

Gwneud cais

Cwblhewch y ffurflenni a dychwelwch at recriwtio@complantcymru.org.uk neu trwy’r post.

Comisiynydd Plant Cymru
Ty Ystumllwynarth
Ffordd Phoenix
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FS

Rydyn ni’n gosod gwerth ar amrywiaeth yn ein tîm ac yn deall arwyddocâd cynrychioli’r boblogaeth amrywiol o blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Bydden ni’n arbennig o falch, felly, i dderbyn ceisiadau gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein gweithlu.

Gallwch dderbyn copi o’r dogfennau mewn fersiwn print mawr, breil, neu fersiwn sain trwy gysylltu gyda ni.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Gwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)