Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog

Trosolwg

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith.

Cyflogwr: Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £17,079 - £18,688 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 2)

Dyddiad Cau: 03/10/2019 (12 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith.

Byddech yn gweithio fel Derbynnydd y Bore (dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 7.45 a 1230).

Prif ddiben y rôl yw cynnig gwasanaeth proffesiynol a chroesawgar. Felly, dylai fod gennych sgiliau ardderchog o ran cyfathrebu a chynnig gwasanaeth i gwsmeriaid gan gynnwys y gallu I sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg yn rhugi. Dylech allu gweithio’n dda mewn tîm, datrys problemau a bod yn barod i gymryd y cam cyntaf.

Dylech fod wedi gweithio mewn swyddfa yn flaenorol, a byddai profiad o’r sector addysg uwch o fantais. Dylai fod gennych sgiliau TG da (gyda holl becynnau MS Office).

Swydd tymor penodl rhan-amser yw hon a gallwch ddechrau ar unwaith.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Sarah Kennedy - KennedySL@caerdydd.ac.uk

Cyflog: £17,079 - £18,688 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 2)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Llun, 16 Medi 2019

Dyddiad cau: Dydd Iau, 3 Hydref 2019

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn cefnogi pob Ysgol sy’n rhan ohono i gyflawni Gwobr Athena SWAN sy’n cydnabod ymarfer cyflogaeth da ac ymrwymiad at ddatblygu gyrfaoedd menywod sy’n gweithio yn y byd academaidd. Mae Prifysgol Caerdydd yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag yw eu rhyw, hil, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, crefydd neu gred, statws priodasol, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Ar gyfer y swydd wag hon, rydym yn mynd ati i annog menywod i wneud cais. Byddwn hefyd yn ystyried cynigion ar gyfer cyfleoedd i rannu swydd neu weithio hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*