Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Trosolwg

Prif bwrpas y swyddi hyn yw darparu cymorth personol i fyfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol fel rhan o’r rhaglen Camu ‘Mlaen a redir mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion.

Cyflogwr: Coleg Ceredigion

Cyflog: £19,608 - £20,992

Dyddiad Cau: 24/02/2021 (9 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Primrose Hill Llanbadarn Fawr Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Katy Barron

Ffôn: 01970 639 700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae rhaglen Camu ‘Mlaen wedi’i theilwra i anghenion yr unigolyn a’i ddyheadau ac mae’n cynnwys:

● Cwricwlwm heb ei achredu o ddysgu wedi’i bersonoleiddio
● Targedau person-ganolog sy'n cysylltu â phileri dysgu annibyniaeth, iechyd a lles, cymuned a chyflogadwyedd
● Ystod o brofiadau cyfoethogi personol ac ymarferol;
● Cefnogaeth fugeiliol.

Bydd gweithio yn y rolau hyn yn heriol ac yn rhoi boddhad mawr hefyd.Mae'n ofyniad hanfodol fod yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu gweithio fel rhan o dîm a chyfathrebu mewn gwahanol ffurfiau ac ar amrywiol lefelau.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)