Cynorthwy-ydd / Cynorthwy-wyr Gweinyddol (Rhan Amser)

Trosolwg

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £18,795 - £19,171 pro rata

Dyddiad Cau: 11/10/2019 (129 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Plas Tan y Bwlch Maentwrog Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Cymru LL41 3YU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd / Cynorthwy-wyr Gweinyddol (Rhan Amser)

Plas Tan y Bwlch

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am nifer o Gynorthwywyr Gweinyddol i ymuno â ni yn rhan amser a darparu cefnogaeth weinyddol i'n Canolfan Astudio, Plas Tan y Bwlch.

Y Buddion

- Cyflog o £18,795 - £19,171 pro rata
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Cymryd rôl ran-amser ddeniadol y gallwch ei ffitio o amgylch eich cyfrifoldebau presennol
- Amgylchedd gwaith cyfeillgar a chefnogol

Y Rôl

Fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol, byddwch yn cefnogi rhediad esmwyth Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri.

Nod y Ganolfan yw darparu cyrsiau sydd o ddiddordeb i bawb sy'n hoff o gefn gwlad a hoffai wybod am yr ardal hynod ddiddorol hon yng Nghymru.

Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

- Gweithio ar y dderbynfa
- Cynhyrchu dogfennau
- Llungopïo a ffeilio
- Ymdrin â cheisiadau e-bost a phost

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cynorthwyydd Gweinyddu, byddwch angen:

- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o waith gweinyddol mewn awyrgylch swyddfa brysur
- Sgiliau TG, gan gynnwys hyfedredd mewn MS Word ac Excel
- NVQ Lefel 3 mewn busnes neu gyfwerth
- Parodrwydd i wisgo iwnifform

Byddai cymhwyster ECDL yn fuddiol, ynghyd â thystysgrif Cymorth Cyntaf dilys. Byddai trwydded yrru ddilys hefyd yn fantais.

Hoffem glywed gennych os ydych chi wedi gweithio fel Gweinyddwr, Gweinyddwr Swyddfa, Cynorthwyydd Gweinyddol, Cynorthwyydd Swyddfa, Clerc Gweinyddol, Clerc Swyddfa, Derbynnydd neu Ysgrifennydd.

Mae hon yn rôl ran amser, yn gweithio 32 awr yr wythnos neu 16 awr yr wythnos. Mae'r Ganolfan Astudio ar agor 8:00 - 22:30.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Hydref 2019.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*