Cynorthwy-ydd Dan Hyfforddiant yn y Ganolfan Ddosbarthu

Trosolwg

Dyma gyfle i rywun brwdfrydig ac egnïol ymuno â thîm y Cyngor Llyfrau yn y Ganolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 22/10/2018 (238 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Llyfrau Cymru Castell Brychan Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2JB T

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 624151

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyma gyfle i rywun brwdfrydig ac egnïol ymuno â thîm y Cyngor Llyfrau yn y Ganolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth.

Mae hon yn swydd dan hyfforddiant, lle cynigir cyfle i ddysgu am lyfrau ac am y broses o dderbyn archebion, cyfri stoc a darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid.

Bydd modd trafod yr oriau gwaith, ond os bydd yr ymgeisydd yn dymuno hynny gall hon fod yn swydd lawn-amser barhaol – yn ddibynnol ar gwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus.

Mae’r Cyngor Llyfrau yn gyfrifol am ddosbarthu dros 500,000 o lyfrau i bob rhan o Brydain, ac felly mae amrywiaeth mawr yn y gwaith.

Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysyllter â’r Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB T 01970 624151 E menai.williams@llyfrau.cymru

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 22 Hydref 2018

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*