Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Rhan Amser (16 awr yr wythnos)

Trosolwg

Os ydych chi'n weinyddwr trefnus iawn gyda sgiliau TG da, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £18,795 - £19,171 pro rata

Dyddiad Cau: 27/03/2020 (5 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6LF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Rhan Amser (16 awr yr wythnos)

Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth (gyda theithio achlysurol i leoliadau cyfarfod)

Os ydych chi'n weinyddwr trefnus iawn gyda sgiliau TG da, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau (CLP) yn rhaglen bum mlynedd sy'n ceisio gwarchod treftadaeth dan fygythiad y Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Gwnaethpwyd y Cynllun yn bosibl trwy ddyfarnu Grant Partneriaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £ 1,719,500. Cyfanswm cost y cynllun yw £ 4,170,800.

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddu rhan-amser (16 awr yr wythnos) i ymuno â ni ar gontract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £18,795 - £19,171 pro rata
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Cefnogi llwyddiant prosiect cyffrous

Y Rôl

Fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol, byddwch yn darparu lefel uchel o gefnogaeth weinyddol i Reolwr Prosiect Cyflenwi Cynllun CLP.

Yn y rôl amrywiol hon, byddwch yn:

- Cymryd cofnodion a nodiadau mewn amrywiol gyfarfodydd
- Helpu i fonitro cyllidebau prosiectau
- Ymateb i amrywiaeth o ymholiadau gan randdeiliaid
- Cydlynu cyfieithu dogfennau
- Rhoi gwybod i'r Swyddog Prosiect am unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â’r prosiect

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol, bydd angen i chi fod â

- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad gweinyddol, gan gynnwys defnyddio systemau ariannol
- Lefel dda o lythrennedd TG, gan gynnwys MS Word, Excel ac Access
- Cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes neu gyfwerth
- Trwydded yrru ddilys a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr, Gweinyddwr Prosiect, Cydlynydd Rhaglen, Cydlynydd Prosiect, Cynorthwyydd Prosiect, Gweinyddwr Cadwraeth, Gweinyddwr Prosiect Cadwraeth, Gweinyddwr Swyddfa, Cynorthwyydd Swyddfa, neu Weinyddwr Rhaglen.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 16 awr yr wythnos. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar 27 Mawrth 2020.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*