Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Trosolwg

Mae Adran TG Prifysgol Caerdydd am recriwtio Cynorthwy-ydd Gweinyddol/Derbynnydd dibynadwy, brwdfrydig a dwyieithog. Mae’r rôl yn rhan o’r Tîm Gwasanaethau Cefnogi Canolog lle byddwch yn rhoi...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £19,612 - £21,814 per annum (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 19/10/2019 (230 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Cyflog: £19,612 - £21,814 per annum (Gradd 3)

Rhif y swydd: 9120BR

Mae Adran TG Prifysgol Caerdydd am recriwtio Cynorthwy-ydd Gweinyddol/Derbynnydd dibynadwy, brwdfrydig a dwyieithog. Mae’r rôl yn rhan o’r Tîm Gwasanaethau Cefnogi Canolog lle byddwch yn rhoi cefnogaeth weinyddol i’r adran TG gyfan gyda phrosesau adnoddau dynol, iechyd a diogelwch a rheoli adeiladau. Byddwch yn cyfarch gwesteion, staff a myfyrwyr; yn derbyn ac yn trosglwyddo galwadau, ac yn delio â pharseli a phost. Mae’n gyfle gwych os ydych yn drefnus, yn mwynhau rhoi gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid ac yn hoffi gweithio’n rhan o dîm.

Mae'r swydd hon yn llawn amser ac yn benagored.

Dyddiad Cau: Dydd Sadwrn, 19 Hydref 2019.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*