Cynorthwy-ydd Llyfrgell (3 Swydd)

Trosolwg

Pwrpas cyffredinol y rôl: Cynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal gwasanaethau Isadran Mynediad Casgliadau sy’n gwasanaethu darllenwyr o bell ac ar safle gan gynnwys...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: £17,382.60 pro rata

Dyddiad Cau: 14/11/2019 (268 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell

Ffôn: 01970 632530 / 632531

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd deilydd y swydd yn ymgymryd â gwahanol ddyletswyddau o fewn yr Isadran Cynnal Casgliadau a Storfeydd yn ymwneud yn benodol â’r casgliadau papurau newydd sydd yn yr Atriwm a Storfa 3. Golyga symud casgliadau sylweddol rhwng gwahanol storfeydd yn unol â chynllun a rhaglen waith bendant gan ddilyn amserlen dynn.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/632531 neu Ebost: swyddi@llgc.org.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)