Cynorthwy-ydd Personol

Trosolwg

Mae gennym gyfle i chi ymuno â'n tîm Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn chwilio am unigolyn cymhellgar ac amlbwrpas i ddarparu cymorth Llywodraethu i'n Tîm Rheoli Gweithredol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 30/09/2018 (268 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

7th Floor, Southgate House wood street Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae gennym gyfle i chi ymuno â'n tîm Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn chwilio am unigolyn cymhellgar ac amlbwrpas i ddarparu cymorth Llywodraethu i'n Tîm Rheoli Gweithredol, os oes gennych brofiad mewn gweinyddiaeth fusnes a sgiliau trefnu a rheoli amser rhagorol, ymgeisiwch nawr.

Diben y Swydd:

Cynnal prosesau llywodraethu ansawdd uchel y sefydliad trwy:

1. Darparu cymorth proffesiynol o safon uchel i’r Cyfarwyddwyr Gweithredol, Prif Weithredwr (Tîm Rheoli Gweithredol) a’r Cadeirydd
2. Gweithio gyda’r Tîm Rheoli Gweithredol a’r Cadeirydd i’w helpu i gyflawni eu dyletswyddau
3. Gweinyddu cyfarfodydd y Bwrdd a neu Pwyllgorau yn unol â safonau ansawdd
4. Cydgysylltu a chefnogi cyfarfodydd y tîm rheoli gweithredol a’r uwch dîm arwain
5. Darparu cymorth effeithiol ac effeithlon i raglenni a phartneriaethau
6. Cynorthwyo i ddarparu gweithgareddau cynllun gwaith blynyddol y tîm llywodraethu

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*